Behandling

Ved den første behandling er jeg interesseret i at få så mange informationer om dine smerter, hvor lang tid du har haft smerter eller spændinger, årsagen til smerternes opståen, hvis du kender den, etc. Jeg vil spørge ind til gamle skader/smerter, da kroppen husker tidligere smerter. Det er vigtig at finde ud, hvorledes problemet er opstået.

Behandlingerne kan enten anvendes enkeltvis eller i kombination afhængig af, hvad du ønsker behandling for. Alle behandlingsformerne supplerer hinanden, og de understøtter kroppens egne selvhelbredende kræfter.